Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và Điều kiện sử dụng của AllOnlineConverter.pro

Chúng tôi muốn bạn phải đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này trước khi sử dụng trang web AllOnlineConverter.pro do AllOnlineConverter.pro điều hành ("chúng tôi" hoặc "của chúng tôi").

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ kỹ thuật số trực tuyến của chúng tôi, người dùng hoặc khách truy cập phải đồng ý và bị ràng buộc với các Điều khoản và Điều kiện được đề cập bên dưới. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các Điều khoản và Điều kiện này thì bạn có thể không có quyền truy cập Dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

1. Chấp nhận các điều khoản

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, người dùng đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện bên dưới cũng như các quy tắc và nguyên tắc hiện hành khác. Nếu người dùng không chấp nhận bất kỳ phần nào trong điều khoản của chúng tôi, bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc truy cập dịch vụ của chúng tôi.

2. Giấy phép sử dụng

Việc ủy quyền được thừa nhận để tạm thời tải xuống một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web AllOnlineConverter.pro để xem xét tạm thời cá nhân và phi thương mại. Điều kiện của giấy phép này không phải là chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:

a. Sửa đổi hoặc sao chép thông tin.
b. Bằng cách sử dụng thông tin hoặc phần mềm này cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc hiển thị công khai nào (thương mại hoặc phi thương mại).
c. Cố gắng dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ thuật bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có trên các dịch vụ trang web AllOnlineConverter.pro.
d. Loại bỏ mọi bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền khác khỏi tài liệu hoặc
e. Chuyển thông tin cho người khác hoặc "sao chép" các dịch vụ trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Giấy phép tài liệu này sẽ tự động chấm dứt nếu người dùng vi phạm bất kỳ loại hạn chế nào trong số này và có thể bị AllOnlineConverter.pro chấm dứt ở bất kỳ giai đoạn hoặc giai đoạn nào. Nếu sau khi chấm dứt việc khách truy cập xem hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải chấm dứt mọi thông tin hoặc tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu dù ở bất kỳ loại định dạng điện tử hoặc in cứng nào.

3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Thông tin hoặc tài liệu có sẵn trên trang web AllOnlineConverter.pro của chúng tôi được cung cấp trên cơ sở 'nguyên trạng'. Các dịch vụ của AllOnlineConverter.pro không đưa ra bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, đồng thời từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm bổ sung bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm ngụ ý hoặc các trường hợp về khả năng bán được, khả năng cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các vi phạm quyền khác.

Hơn nữa, trang web dịch vụ AllOnlineConverter.pro không đảm bảo hoặc tạo ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, kết quả có thể xảy ra hoặc độ tin cậy của việc sử dụng tài liệu trên trang web của chúng tôi hoặc liên quan đến thông tin hoặc tài liệu đó trên bất kỳ trang web nào khác được liên kết với trang web này.

4. Hạn chế

Sự kiện sẽ AllOnlineConverter.pro hoặc nhà phát triển phải chịu trách nhiệm về bất kỳ loại thiệt hại nào bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất dữ liệu thông tin hoặc lợi nhuận hoặc do gián đoạn kinh doanh phát sinh từ việc sử dụng hoặc thiếu khả năng sử dụng dịch vụ trên AllOnlineConverter trang web .pro hoặc ngay cả khi AllOnlineConverter.pro ủy quyền cho người đại diện đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Bởi vì một số cơ quan có thẩm quyền không cho phép các giới hạn về bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm giải trình đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên nên những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Sửa đổi và sửa lỗi

Các dịch vụ của chúng tôi xuất hiện trên trang web AllOnlineConverter.pro có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc lỗi chụp ảnh. Trang web AllOnlineConverter.pro không đảm bảo rằng các dịch vụ trên trang web của chúng tôi là chính xác, đầy đủ hoặc hiện hành. Trang web AllOnlineConverter.pro có thể thực hiện các thay đổi đối với các dịch vụ thông tin có trên trang web của chúng tôi bất kỳ lúc nào mà không cần gửi bất kỳ thông báo nào. AllOnlineConverter.pro không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về việc cập nhật các dịch vụ trực tuyến.

6. Liên kết

Trang web dịch vụ AllOnlineConverter.pro không xem xét toàn bộ liên kết trang web trên trang web này và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào khác không ngụ ý sự chứng thực của AllOnlineConverter.pro đối với trang web. Người sử dụng phải tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web này đối với bất kỳ liên kết nào như vậy.

7. Sửa đổi Điều khoản sử dụng trang web

Trang web dịch vụ AllOnlineConverter.pro có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng này cho trang web này bất cứ lúc nào mà không cần gửi bất kỳ thông báo nào cho người dùng. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, người dùng hoặc khách truy cập đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng bằng văn bản này.

8. Luật điều chỉnh

Mọi khiếu nại liên quan đến trang web dịch vụ AllOnlineConverter.pro sẽ được điều chỉnh bởi các hành vi thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu hoặc nhà phát triển trang web mà không tính đến xung đột với các quy định pháp luật.

9. Thông tin liên hệ

Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi quan tâm nào về Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [[email protected]].

Bằng cách sử dụng trang web dịch vụ trực tuyến AllOnlineConverter.pro, người dùng hoặc khách truy cập biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của chúng tôi, vui lòng không sử dụng trang web dịch vụ của chúng tôi.

Cập nhật lần cuối: [30/12/2023]

Cookie
Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.