Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư của AllOnlineConverter.pro

Ngày có hiệu lực: 20/12/2023

1. Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với AllOnlineConverter.pro. Chiến lược Chính sách và quyền riêng tư của trang web này được sử dụng và giúp hiểu cách thông tin cá nhân của khách truy cập có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ khi người dùng truy cập hoặc sử dụng Trang web AllOnlineConverter.pro.

Truy cập hoặc sử dụng Trang web có nghĩa là khách truy cập đồng ý với các điều khoản được nêu trong tài liệu Chính sách & Quyền riêng tư này. Nếu khách truy cập không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng Trang web AllOnlineConverter.pro.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các loại thông tin cá nhân sau:

Thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp: Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn sẵn lòng cung cấp khi sử dụng Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như tên, địa chỉ email của bạn và bất kỳ loại thông tin nào khác mà khách truy cập chọn cung cấp cho chúng tôi.

Thông tin được thu thập tự động: Khi bạn truy cập Trang web AllOnlineConverter.pro, chúng tôi có thể tự động thu thập một số loại thông tin nhất định liên quan đến thiết bị kỹ thuật số của bạn, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành.

3. Cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được khách truy cập hoặc người dùng thu thập cho các mục đích khác nhau, bao gồm:

•    Nó có thể giúp chúng tôi duy trì Trang web.
•    Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Trang web.
•    Chúng tôi có thể cải thiện hiệu suất trang web của mình và phát triển các tính năng mới.
•    Điều này giúp chúng tôi giải đáp thắc mắc của người dùng và cung cấp hỗ trợ khách hàng.
•    Chúng tôi gửi cho bạn bản tin, thông tin tiếp thị kỹ thuật số và thông tin bổ sung về các dịch vụ của chúng tôi.

4. Cookie và các công nghệ tương tự

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin trình duyệt và cải thiện trải nghiệm của khách truy cập trên Trang web của chúng tôi. Nếu người chiến thắng muốn hoặc muốn tắt cookie bằng cách sử dụng chrome của bạn hoặc bất kỳ cài đặt trình duyệt web nào khác nhưng việc thực hiện này có thể hạn chế một số tính năng nhất định trên Trang web của chúng tôi.

5. Các liên kết và dịch vụ của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết từ các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư của các loại bên thứ ba này và chúng tôi rất vui nếu bạn xem lại chính sách quyền riêng tư của họ.

6. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi hành động phù hợp để bảo mật thông tin chủ quan của bạn nhưng xin lưu ý rằng không có bất kỳ phương thức truyền tải nào qua dịch vụ internet hoặc lưu trữ cứng điện tử là an toàn 100%.

7. Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web này không dành cho những người dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân hoặc riêng tư từ độ tuổi này của trẻ em. Nếu bạn là quan hệ huyết thống hoặc người giám hộ và tin rằng nếu con bạn có thể cung cấp cho chúng tôi bất kỳ loại thông tin cá nhân nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ giúp bạn cũng như thực hiện các bước thích hợp để loại bỏ thông tin đó.

8. Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn của chúng tôi hoặc vì các lý do chức năng, pháp lý hoặc quy định khác. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào.

9. Liên hệ với chúng tôi

Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email [[email protected]].

Bằng cách sử dụng Trang web AllOnlineConverter.pro này, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này.

Cookie
Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.